chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

15 januari 2023: Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk (C03); Tafelcollecte: Diaconie (C04)
22 januari 2023: Bijbelvertaling (C05)
Logisch dat op “bijbelzondag” de collecte wordt bestemd voor
bijbelvertaalwerk. Nog steeds zijn er heel veel mensen die het goede nieuws
niet in hun eigen taal kunnen lezen. De opbrengst van de collecte wordt deze
keer afgedragen voor het bijbelvertaalwerk van het Nederlands
BijbelGenootschap.
29 januari 2023: Theologische Universiteit (C06)
Voor dit doel staan dit jaar 7 collecten op het rooster. Per lid dragen we jaarlijks
€ 22,50 af.

Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. Voor
het derde kwartaal van 2022 is dat de collecte op zondag 21 augustus. Hebt u
een idee voor de invulling van deze collecte meld dan uw voorstel bij de scriba
(scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.