chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

24 oktober 2021: Stichting De Hoop (C51)
De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en
volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. De
stichting biedt hulp bij zowel milde als bij ernstige problematiek. Ook zijn er
verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder
mens anders is, zoeken we in overleg welke hulp het beste bij de hulpvraag
past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie
daarvan. In individuele gesprekken, samen met partner of gezin, of in een
groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling
kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan,
begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of
pastorale hulp bij levensvragen.
31 oktober 2021 (Bijbelzondag): Bijbelvertaling (C52)
Logisch dat op “bijbelzondag” de collecte wordt bestemd voor
bijbelvertaalwerk. Nog steeds zijn er heel veel mensen die het goede nieuws
niet in hun eigen taal kunnen lezen. De opbrengst van de collecte wordt deze
keer afgedragen voor het werk van Wycliff-bijbelvertalers.
03 november 2021 (dankdag): Zending en Hulpverlening (C53)
De dankdagcollecte is dit jaar ook weer voor onze sponsordominee Attila
Oroszhegyi. Hij is al 18 jaar dominee, waarvan 15 jaar in zijn huidige gemeente
Pusztakamarás in Roemenië.
Hij is getrouwd en ze hebben een zoon van 5 jaar.
Zijn kerkgemeente bestaat uit 145 personen in 6 dorpen. Veel van de
gemeenteleden zijn boven de 65 jaar. Er zijn 3 kerken en een paar mensen
hebben een huisgemeente.
Sponsoring is dus heel belangrijk in een gemeente waarin maar weinig mensen
een inkomen hebben en financieel kunnen bijdragen aan de kerk en de
dominee.
Daarom wordt dominee Attila gesponsord via Stichting Sarfath voor € 75 per
maand.
Wilt u ook voor dominee Attila en zijn werk in de Christelijke gemeente bidden.

07 november 2021: Diaconie (C54)
14 november 2021: C55 UM/Zending (C55)
Voor dit doel staan 6 collecten op het collecterooster. Quotum per lid
€ 19,37.
21 november 2021: Eeuwigheidszondag
Collecte: Stichting De Brug (C56)
(Collectedoel aangedragen vanuit de gemeente)
Cambodja bleef na het verdwijnen van het
schrikbewind van de Rode Kmer onder Pol Pot
in 1979 geruïneerd achter. Een kwart van de
bevolking was vermoord of van ontbering
gestorven. Van gezondheidszorg was geen
sprake meer. De situatie verergerde nog toen
een VN-vredemacht het aids-virus (HIV)
‘importeerde’. Voor de Nederlandse
kinderarts Diny van Bruggen (overleden
2009), was dat reden de Cambodjaanse
bevolking te hulp te schieten. Sinds 2007
worden de contacten met Cambodja
onderhouden door haar opvolgers, Beja en
Frits Weitkamp. Zij vormen nu de directie van Stichting De Brug. Zij verzorgen
ook de voorlichting in Nederland. Aangezien De Brug alleen met vrijwilligers
werkt, inclusief de directie, die kantoor aan huis houdt, is het rendement van de
giften maximaal. Meer dan 95% van de giften komt ten goede aan de
daadwerkelijke hulpverlening.
De Brug in Nederland werkt vanuit een christelijke motivatie en werkt, waar
mogelijk, samen met christenen in Cambodja. In Spie-en werken christenen en
boeddhisten samen aan de wederopbouw van hun land.

Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. Voor
het komende kwartaal is dat de collecte op zondag 30 mei. Hebt u een idee
voor de invulling van een collecte meld dan uw voorstel bij de scriba
(scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.