chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

10 januari 2021: Zending/UM (C2)
Op het (concept)collecterooster staan 6 collecten voor de Zending/Utrecht
Mission. Daarmee steunen we in het bijzonder het kerkelijk opbouwwerk in
West-Afrika en in Uganda. Jaarlijkse bijdrage ca. € 20 per lid.
17 januari 2021, Avondmaal
Collecte: Kerk (C3)
Op het (concept)collecterooster staan 7 collecten voor de kerk. De opbrengst
wordt gebruikt voor de instandhouding van de eredienst in onze gemeente en in
het bijzonder voor de kosten van ons landelijke kerkverband zoals
deputaatschappen en steunpunten, Praktijkcentrum, emeritering e.d. In totaal
is voor al die doelen ca.€ 90 per gemeentelid nodig. Voor de Theologische
Universiteit en Zending/Utrecht Mission staan aparte collecten op het rooster.
Tafelcollecte: Diaconie (C4)
24 januari 2021: Diaconie/Leprazending (C5)
Deze collecte bestemmen de diakenen voor steun aan de Leprazending. Lepra
eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen
met uitgesloten worden. Jaarlijks wordt op de laatste zondag van januari
aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze
ziekte en voor het werk onder deze mensen gevraagd. Leprazending wil
leprapatiënten de zorg en liefde bieden die zij zo hard nodig hebben.
Vroegtijdige behandeling van lepra en voorlichting kan uitsluiting voorkomen.
Leprazending werkt in India, Bangladesh, Nepal, Tsjaad, DR Congo, Ethiopië en
Myanmar.
Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. Hebt u een idee voor de invulling van een collecte meld dan uw voorstel bij de scriba (scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.