chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

21 februari 2021: Diaconie/SGJ Pleegzorg/Timon (C9)
SGJ Christelijke Jeugdzorg (v/h onderdeel van De Driehoek) is sinds 2015
onderdeel van Timon. Onder de naam SGJ Pleegzorg vangt Timon niet alleen
christelijke kinderen op. De organisatie wil er voor iedereen zijn. Kinderen en
jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen wordt een veilige plek geboden
vanuit christelijke normen en waarden. De motivatie en inspiratie van alle
pleegzorgbegeleiders is de christelijke levensovertuiging.

28 februari 2021: Mensenkinderen (C10)
Collectedoel aangedragen vanuit de gemeente.
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in
Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken
uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
De steun bestaat uit:
 voedselpakketten
 kleding en schoenen verstrekken
 leveren van brandstof/brandhout
 studiekosten voor arme talentvolle studenten
 kind sponsoring
 ouderen sponsoring
 huizen renoveren
 hulp bij bewerken van akkers in Armenië
Die hulp is hard nodig.
Wilt u structureel helpen? Graag! Op de site vindt u mogelijkheden tot
sponsoring en steun van projecten.
www.mensenkinderen.nl

7 maart 2021: Mercy Ships (C11)
Onder ons geen onbekende instelling. Ine van den Akker zet zich regelmatig in voor deze organisatie. Mercy Ships draagt bij aan het beschikbaar maken van medische zorg voor ieder. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, wordt door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Daarmee wordt nieuwe hoop en toekomstperspectief geboden aan mensen die behandeld worden, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Zo geeft Mercy Ships geloof, hoop en liefde door.

10 maart 2021 (Biddag): Stichting Shazia Ijaz (C12)
De Stichting heeft als doel minder draagkrachtige mensen in Pakistan te helpen, o.a. door het verstrekken van voedsel en medicijnen, armoede te bestrijden, analfabetisme terug te dringen en in te zetten op goede arbeidsverhoudingen, de beoefening van kunst, muziek en sport aan te moedigen en bewustzijn te creëren over belangrijke kwesties (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, ziektepreventie, gezond leven, onderwijs, milieu et cetera). De stichting is opgericht in 2020 door Shazia en Ijaz Zulfquar, naar aanleiding van de covid-19 pandemie die ook in Pakistan velen treft. In het eerste jaar is vooral aandacht besteed aan voedsel- en medicijnverstrekking en aan onderwijsprogramma’s.

14 maart 2021: Dit Koningskind (C13)
Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een beperking en inspireert en motiveert tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin.
Dit Koningskind is een vereniging met leden uit diverse kerken. De grondslag is de bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

21 maart 2021 (Avondmaal)
Kerk (C14)
Diaconie (C15)

Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld.
Voor het komende kwartaal is dat de collecte op zondag 30 mei.
Hebt u een idee voor de invulling van een collecte meld dan uw voorstel bij de scriba (scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.