chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

In het najaar van 2017 zal Ds. E.J. Hempenius een volgende cursus geven. Cursus De brief van Paulus aan de Efeziërs Verkiezing, leiding door de Geest, verlossing door Jezus Christus, eenheid van geloof, ambt en gemeente, het christelijk leven in huwelijk en gezin, de geestelijke strijd. Paulus schrijft over deze en nog andere thema's! zie ook www.ejhempenius.com

Tijd: 20:00-21:45

Data (woensdag): 13 en 27 september /

11 en 25 oktober / 8 en 22 november 2017.

Plaats: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Kosten: € 10,-- voor de reader
U kunt uzelf hier>www.ejhempenius.com aanmelden en meteen met PAYPAL of creditcard veilig betalen. Het kan ook op de avond zelf!!