chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 10 jan.

Liturgie van zondag 10 januari Martuskerk
10 uur online Ds. Dirk Groeneveld
Orgel Klaas
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 125: 1
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: Opwekking 687 - Heer wijs mij Uw weg
Gebed
Lezen: Lucas 2,40-52
Zingen: Psalm 122:1
Preek
Zingen: LB 519: 1, 2, 3 en 4 - Gij die de ster van David zijt
Dankgebed en voorbede
Aankondiging collecte
Toewijding
Zingen: LB 416: 1, 2 en 4: - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

19 uur online Ds. At Kramer
Orgel Klaas
Mededelingen van de kerkenraad
votum en zegengroet
Zingen: LB 985 Heilig, heilig, heilig…
gebed
Inleiding
Lezen: Lezen: Genesis 45: 1-15 en 50: 15-21
Zingen LB 166a: 8, 9, 10
Tekst: Genesis 50: 19-21
Preek
Zingen Sela: Ik ben
Geloofsbelijdenis
Gebed
Aankondiging Collecte
Zingen Psalm 131
Zegen.