chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 5 mei 2024

Liturgie van zondag 5 mei Martuskerk
10 uur Ds. H.D. Groeneveld

Orgel Piet van Eijsden
m.m.v. de cantorij o.l.v. Jannes Munneke
opbouw van donker naar licht, van klacht naar dank,
van gebrokenheid naar uitzicht
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied LB 1005 - Zoekend naar licht, hier in het duister
1 cantorij, 2 allen, refrein cantorij, 3 mannen, refrein cantorij
4 vrouwen, refrein cantorij, 5 allen, refrein + cantorij
Stiltemoment
Gezongen votum en groet
Zingen: LB 756 - Laat komen, Heer, Uw rijk
1 cantorij, 2 en 3 allen, 4 en 5 cantorij, 6 en 7 allen, 8 allen + cantorij
Wet van bevrijding
Gebed om recht en vrede
Zingen (als afsluiting van het gebed): LB 1010 - Geef vrede, Heer, geef vrede
1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen + cantorij
Lezen: Psalm 85
Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn
1 en 2 cantorij, 3 allen
Preek over Psalm 85 - De Heer spreekt woorden van vrede
Zingen: LB 447 - Het zal zijn in het laatste der tijden
1 allen, 2 cantorij, 3 allen + cantorij
Dankgebed met voorbede
Collecte
Zingen: LB 704 - Dank, dank nu allen God
1 allen, 2 cantorij, 3 allen +cantorij
zegen / amen

19 uur Br. H. Koppelaar

Begel. Peter Sneep
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied --
Stiltemoment
Gezongen votum en groet
Zingen: LB 72:1 en 7 Geef, Heer, de koning uwe rechten.
Gebed voor de dienst
Schriftlezing: Johannes 15:9-21
Zingen: LB 124:1 Laat Israƫl nu zeggen blij van geest
Preek
Zingen van de Geloofsbelijdenis Gezang 175b
Dankgebed
Collecten
Slotzang: GK Psalm 103:1
zegen / amen