chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 19 maart 2023

Liturgie van zondag 19 maart Martuskerk
10 uur Ds. H.D. Groeneveld
Viering Heilig Avondmaal
Begel. Piet van Eijsden
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen: DNP Psalm 67: 1, 2 en 3 in beurtzang: 1 a, 2 vr, 3 m, refrein steeds allen
Gebed
Lezen: Johannes 6,1-40
Zingen: LB 383: 1, 2, 3, 4 en 5 - Zeven was voldoende
Kindermoment
Zingen: Projectlied BijbelBasics (filmpje is als het goed is bekend)
Preek over Johannes 6,5-13
Zingen: GK17 195: 1, 2 en 3 - Ik ben het levensbrood
Viering Heilig Avondmaal:
Lezen: Formulier 4
Gebed
Opwekking
Viering tafel 1 - zingen: Psalm 103: 1
Viering tafel 2 - zingen: Psalm 103: 3
Dankgebed met voorbede
Toewijding: MatteĆ¼s 5,38-48
Collecte
Zingen: LB 705: 1, 2, 3 en 4 - Ere zij aan God, de Vader
Zegen / amen

19 uur Ds. J.W. Sonneveld
Viering Heilig Avondmaal
Begel. Peter Sneep
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen: DNP psalm 57 vers 1 en 2
Gebed
Zingen: DNP 57 vers 5
Lezen: Jesaja 30: 15 - 21
Zingen: DNP 57 vers 6
Lezen: Lucas 13: 22 - 30
Woordverkondiging
Zingen: GK 243: Heer, ik kom tot U
Viering van het avondmaal
Inleiding
Zingen: belijdenis op melodie LvdK 429
Viering
Zingen: Psalm 103: 1
Dankgebed
Collecten
Zingen: LB 415: 1 en 2: Zegen ons, Algoede
Zegen
Als Amen zingen: LB 415: 3