chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 7 maart.

Liturgie van zondag 7 maart Martuskerk
10 uur Ds. E. Mouissie online
Orgelspel klaas Altena
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Gesproken Votum en groet
Intochtslied: Ik geloof dat God mijn Vader…
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging:

 • Bijbellezing: 1 Johannes 1:8-2:2
 • Gebed
 • Zingen: GK17 116:1,3 ,5, 7 God heb ik lief, want…
  Dienst van het Woord:
 • Bijbellezingen: Genesis 25:19-34; Hebreeën 12:14-17
 • Zingen: Lvdk Gezang 328 Here Jezus, om uw woord
 • Uitleg en verkondiging: Je bent meer geliefd dan je ooit zal kunnen beseffen
 • Dankgebed
 • Amenlied: Opwekking 400 Liefde was het….
  De wet die de Geest van Christus in ons hart wil schrijven
  Zingen: GK17 103:1, 3 en 5
  Aankondiging Collecte
  Zegen

19 uur Ds. Dirk Groeneveld online
Orgelspel klaas Altena
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Votum en groet
Zingen: LB 103e - Bless the Lord my soul
Gebed
Lezen: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 36
Zingen: Psalm 75 (The Psalm Project
Lezen: Romeinen 13,1-8
Preek: Waarom zou je de overheid gehoorzamen?
Zingen: Psalm 99: 1, 2 en 8
Aankondiging collecte
Dankgebed met voorbede
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: LB 412: 1 en 3 - Wij loven U, o God, belijden U als Heer
Zegen