chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van 8 aug.

Liturgie van zondag 8 augustus Martuskerk
10 uur Ds. D.T. Vreugdenhil
Begeleiding Jan Dirk van Hemmen
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Gesproken votum en groet
Zingen Psalm. 93: De Heer regeert, bekleed met majesteit
Lezen van de wet
Zingen Opw. 687: Heer, wijs mij uw weg
https://www.youtube.com/watch?v=rYAOm670mp0 filmpje
Gebed
Lezen Matteüs 14: 13-36 (tekst vers 22-33)
Zingen LB. 655: 1, 2, 3, 4: Zing voor de Heer een nieuw gezang
Preek
Allen Amenlied Psalm. 27: 7: Zo ik niet had geloofd
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Allen Slotlied GK17 Gez. 162: 3, 4, 6, 9: Schenk door uw Geest, die sterke macht
Zegen en gezongen amen

10 uur Ds. D.T. Vreugdenhil
Begeleiding Piet van Eijsden
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Gesproken votum en groet
Zingen Opw. 689: Spreek, o Heer, door uw heilig woord
https://www.youtube.com/watch?v=eC4fSafmbX0 filmpje
Gebed
Lezen Johannes 12: 23-3: 21
Zingen GK17 Gez. 237: 1, 3: God, enkel licht
Tekst HC Zondag 3
Verkondiging
Amenlied DNP Ps. 51: 2, 3: Vanaf de moederschoot heb ik al schuld
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Slotlied GK17 Gez. 237: 4, 5: Ja, amen, ja…
Zegenen gezongen amen