chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 1 febr. 2024

Liturgie van zondag 18 febr. Martuskerk
10 uur Ds. H.D. Groeneveld
Begel. Klaas Altena
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied GK06 171: 1 - Wees stil voor het aangezicht van God
Stiltemoment
Gezongen votum en groet
Zingen:DNP Psalm 19: 1, 2 en 4
Gebed
Wet van de Heer
Zingen: DNPPsalm 25: 2
Inleiding op de bijbellezing
Zingen: LB 352: 1, 2, 4, 5 en 7 - Jezus, meester aller dingen
Lezen: Jona 3
Kinderen naar de bijbelklas
Preek over Jona 3,4-6
Zingen: Opwekking 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon
Dankgebed
Collecte --Kinderen terug
Zingen: Psalm 145: 1 en 3
zegen / amen
19 uur Ds. A. Balk
Begel. Piet van Eijsden
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied LB 536 Alles wat over ons geschreven is
Stiltemoment
Gezongen votum en groet
Zingen Psalm 25:1,2 k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Gebed
Matteus 19:16-30
Zingen Psalm 16:1,3,5 Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij
Preek over Mat 19:16-22
Zingen LvdK 442 Jezus, ga ons voor, deze wereld door
Zingen GK 175b Ik geloof in God, de Vader
Gebed
Collecte
Zingen LB 912 Neem mijn leven, laat het Heer
zegen / amen