chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van zondag 22 januari 2023

Liturgie van zondag 22 jan. Martuskerk
10 uur Ds. H.D. Groeneveld
Begel. Jannes Munneke
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stiltemoment
Votum en Groet
Zingen: Psalm 92: 1 en 2
Wet
Zingen: DNP Psalm 24: 2 en 3
Gebed
Lezen: Johannes 1,40-51
Zingen: Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
Preek over Johannes 1,47-51
Zingen: GK06 71 (3x - 1e keer mannen, 2e keer vrouwen, 3e keer allen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 117
Zegen / amen

19 uur Ds. W. Sonneveld
Begel. Klaas Altena
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Moment van stilte en gebed
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 91: 1 en 2
Gebed
Zingen: Psalm 91: 7
Lezen: Psalm 91
Zingen: Psalm 91: 8
Woordverkondiging
Zingen: LvdK 429: Wie maar de goede God laat zorgen
Geloofsbelijdenis van Nicea
Dankgebed
Collecte
Zingen: LB 939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Zegen / amen