chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Liturgie van 30 mei

Liturgie van zondag 30 mei Martuskerk
10 uur Ds. A. de Snoo
Begeleiding Piet van Eijsden
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Votum en groet
DNP Psalm 84:1,2 Hoe lief heb ik uw woning

 1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
  Verlangend vraag ik telkens weer
  daar uw nabijheid te ervaren.
  In de beschutting van uw huis
  zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
  zij nestelen bij uw altaren.
  Gelukkig wie daar dag aan dag
  bij U woont en U prijzen mag.
 2. Gelukkig wie gesterkt in U
  als pelgrims door het hier en nu
  blijven verlangen naar uw wegen.
  Zij weten wie hen helpen zal:
  zelfs in het uitgedroogde dal
  daalt zegen op hen neer als regen.
  Verfrist mogen zij verder gaan;
  straks komen zij in Sion aan.
  Gebed
  De Geest als Gids Galaten 5:16-26
  GK Gez.172:1,2,3 U, Vader van het licht
  Schriftlezing: Judas
  Opw.687 Heer, wijs mij uw weg. filmpje
  https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc
  Preek: Judas vers 1-4
  GK Gez.238 Ik bouw op U
  Dankgebed en voorbede
  Gaven
  GK Gez.213:1 Eigenroem is uitgesloten
  Zegen

19 uur Ds. C. van den Berg
Begeleiding Piet van Eijsden
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Votum en groet
Zingen DNP Psalm. 100

 1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
  Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
  Zing opgewekt met hart en stem.
  Kom met een vrolijk lied bij Hem.
 2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
  Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
  zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
  Hij is de herder die ons leidt.’
 3. Trek jubelend zijn poorten door,
  zijn voorhof in en zing in koor.
  De HEER is goed en Hij verbindt
  zijn naam aan ons van kind op kind.
  Gebed
  Lezen Hand. 15 : 36 – 16 : 15
  Zingen LB 680 : 4 Hoor, heilige Geest, wij roepen U
  Preek over Hand. 16 : 14 – 16
  ‘De eerste christenen in Europa: Lydia en haar huis, een wonder van God.’
  -het hart van Lydia geopend
  -het huis van Lydia gedoopt
  Zingen LB 422 : 1,2,3 Laat de woorden die we hoorden
  Gebed
  Geloofsbelijdenis + GK 247 : 7 Aan God de Vader glorie…
  Collecte
  Zingen GK 178 : 1,2,5 Wij willen God de ere geven
  Zegen