chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

“Martus” is een Grieks woord dat getuige betekent. De naam van het kerkgebouw herinnert ons aan de opdracht van Jezus aan zijn volgelingen om van Hem te getuigen in hun omgeving en tot aan de uiteinden van de aarde.

KORTE KERKELIJKE HISTORIE VAN AMERSFOORT

Omstreeks het jaar 1000 wordt op de Heiligenberg een klooster gebouwd. Dit is de eerste keer dat er melding gemaakt wordt van geestelijk leven in de omgeving. Later, rond de tijd dat Amersfoort in 1259 stadsrechten krijgt, is er een kleine kapel ‘op den Camp’. In deze kapel werken de volgelingen van Geert Grote, de ‘broeders des gemenen levens’, als wegbereiders voor de Reformatie.
In de loop van de zestiende eeuw wordt verschillende keren geschreven over de ‘sekte der lutarije’ en de ‘herdoopers’ binnen de stad Amersfoort. Uiteindelijk leidt dit tot de Reformatie in 1572. Op 14 september van dat jaar komen de afgevaardigden van Prins Willem in de stad de roomse godsdienst afschaffen en de gereformeerde godsdienst instellen. Enkele maanden later krijgen de Spanjaarden opnieuw de overhand in de stad, maar uiteindelijk komt ‘in de lentemaand van 1579’ de definitieve ommekeer. In die tijd kent Amersfoort twee gereformeerde predikanten. Niet lang daarna komt er zelfs een derde.

Op 4 november 1835 scheiden zich in Amersfoort 8 personen af van de kerk. In het daaropvolgende jaar gaat ds. Budding diverse malen in de stad voor de afgescheidenen voor, waarna op 8 januari 1837 de herinstituering van de kerk plaatsvindt. De afscheiding wordt geleid door ds. De Cock. De afgescheiden gemeente krijgt op 22 november 1846 haar eerste predikant, ds. S.M. Flesch.

Ook de Doleantie in 1887 laat Amersfoort niet onberoerd. Na diverse voorlichtingsvergaderingen en het afwijzen van een appel tot reformatie door de kerkenraad, dienen in juni van dat jaar 11 personen de ‘formule van Doleantie’ in, een maand later gevolg door 120 personen. De eerste predikant van de nieuw ontstane gemeente is ds. M.J. Bouman, die op 14 augustus 1887 bevestigd wordt.

In een vergadering van de gezamenlijke kerkenraden van de afgescheiden en de dolerende gemeente op 17 januari 1896 wordt besloten om samen te gaan. Dit besluit wordt echter snel weer ongedaan gemaakt. Uiteindelijk valt op 8 maart 1915 het besluit tot ‘plaatselijke ineensmelting van de Gereformeerde Kerken A en B’.

De strijd van de Vrijmaking in de veertiger jaren van de twintigste eeuw mondt uit in de schorsing van twee predikanten, ds. E.T. van den Born en ds. B. Holwerda, 18 ouderlingen en 11 diakenen, die samen de meerderheid van de kerkenraad vormen. Zij worden door de classis Amersfoort afgezet, omdat zij op 6 juli 1945 het wettige kerkenraadsbesluit hadden genomen, ‘de leeruitspraken van 1942/1943 niet voor vast en bondig te houden zolang de Synode wat ze schreef over de binding van Toelichting en Preadvies niet geheel had teruggenomen, en voorts alle hiermee in verband staande schorsingen en afzettingen van ambtsdragers niet te erkennen’.
De wettige kerkenraad voert het besluit van 6 juli 1945 uit en handhaaft de ten onrechte afgezette broeders in hun ambt. Hiermee is de Vrijmaking in Amersfoort een feit.

Op 1 januari 1956 wordt de Gereformeerde Kerk te Amersfoort gesplitst in twee zelfstandige kerken: de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum en die van Amersfoort-West. Later ontstaan vanuit de kerk van Amersfoort-West de kerken van Amersfoort-de Horsten, Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-Hoogland en Amersfoort-Nieuwland.

Op 1 juni 1976 ontstaat vanuit de kerk van Amersfoort-Centrum de Gereformeerde Kerk van Leusden. Op 1 januari 1994 wordt wijk Oost afgesplitst en als zelfstandige kerk van Amersfoort-Oost geïnstitueerd. Vanuit die kerk ontstaat later de kerk in Vathorst.
Op 1 juli 2003 wordt wijk Zuid de zelfstandige kerk van Amersfoort-Zuid.

Sinds de Afscheiding werd onze gemeente door de volgende predikanten gediend:

S.M. Flesch 22-11-1846 - 04-05-1848
T.H. Uiterdijk 05-11-1848 - 07-09-1851
M. van Apeldoorn 09-10-1853 - 30-04-1865
J.H. Wiersma 01-10-1865 - 03-10-1869
M. Bruininks 10-04-1870 - 10-03-1875
C. Kuijper 24-05-1875 - 14-01-1878
J.J. de Visser 06-04-1879 - 01-01-1897
M.J. Bouman 14-08-1887 - 26-06-1889
en 09-07-1893 - 14-08-1926
H. Teerink 1 20-12-1896 - 01-04-1927
A.M. Donner 20-06-1897 - 15-11-1924
F.A. den Boeft 14-03-1926 - 09-02-1930
E. Schouten 15-05-1927 - 01-09-1939
S.J. Popma 07-12-1930 - 06-07-1945
B. Holwerda 14-06-1938 - 07-11-1945
E.T. van den Born 25-01-1942 - 09-09-1960
J.A. Vink 3 07-04-1946 - 04-07-1964
K. Deddens 08-01-1961 - 15-10-1965
J. Kok 03-10-1963 - 18-04-1982
J.F. Heij 07-11-1965 - 01-10-1984
A.N. Hendriks 03-09-1972 - 10-01-1999
M.H. Sliggers 24-02-1985 - 16-07-1995
B. Kamphuis 23-06-1985 - 01-07-1987
C. van den Berg 12-06-1988 - 31-12-1993
H.J. Boiten 15-10-1995 - 30-06-2003
T. de Boer 02-07-2000 - 30-04-2008
A. Kruizinga 09-05-2010 - 03-06-2018
H.D. Groeneveld 07-10-2018