chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Wij geloven dat God zich aan ons bekend maakt in de Bijbel. Daarin vertelt God dat Hij hemel en aarde perfect geschapen heeft. De ellende is in de wereld gekomen toen de eerste mensen tegen God in opstand kwamen.

God redde zijn wereld uit die ellende door zijn Zoon Jezus. Jezus Christus staat bij ons centraal omdat Hij mens werd zoals wij en de straf droeg die wij niet konden dragen. Zo konden wij als mensen weer in een goede verhouding met God komen. We worden zelfs Gods kinderen genoemd! Na zijn dood aan het kruis stond Jezus Christus op uit de dood en leeft nu in de hemel. Daar regeert Hij samen met de Vader. Eenmaal komt Hij weer op de wolken. Dan maakt God de wereld helemaal nieuw.

Dat wij, samen met alle gelovigen van alle tijden en plaatsen, in Hem geloven hebben wij te danken aan Zijn Geest die in ons wil wonen. Die helpt ons te geloven in Christus en door Hem kunnen wij aannemen wat Christus voor ons verdiend heeft: vergeving van alles wat wij fout deden. En voor de toekomst geloven we dat ons sterven niet echt 'doodgaan' is, maar dat we na ons sterven verder mogen leven bij God.

Als de Here Jezus terugkomt op aarde mogen we voor altijd met Hem leven op de nieuwe aarde en nieuwe hemel, met een nieuw lichaam. Daar kijken we naar uit!

Over onze God is veel meer te zeggen dan wat hierboven staat. Graag vertellen wij u meer over Hem.

In het kort staat de inhoud van ons geloof in de 12 artikelen van de Apostolische geloofsbelijdenis. Dit is een belijdenis die al vanaf het jaar 150 na Christus wereldwijd nagesproken en erkend wordt. En ook in andere belijdenissen zoals de Heidelbergse Catechismus.